Програмист ще ставам аз!


           
                       XXXI.  Национална олимпиада
                       по информатика - 2015 година


Национален кръг
25 - 26 април 2015 г.

Лауреати от Националната олимпиада по информатика
Разширен национален отбор - старша възраст
Разширен национален отбор - младша възраст

Групи А (11 - 12 клас) и B (9 - 10 клас)
        Търсене, Числови редици, GARBAGE
        Сума от p-ични цифри, С линийка и пергел, Кули

Група C (8 клас)
        Хамелеон, Речник, Лесно
        Покриване, Предположение, Числови интервали

Група D (6 -7 клас)
        Черен Петър, Таблица, Кубове
        Пропуснат множител, Парад, Аквариум

Група E (4 - 5 клас)
        Телевизионна викторина, Черен Петър, Степен на 2
        Топки, Рали, Цифри

Областен кръг
20 март 2015 г.

Решенията на всички участници
Информация за времеви ограничения, ограничения за памет и параметри на проверяващата система

Група А (11 - 12 клас)

Група B (9 - 10 клас)

Група С (8 клас)

Група D (6 - 7 клас)

Група E (4 - 5 клас)

Общински кръг
4 януари 2015 г.

Група А (11 - 12 клас)

Група B (9 - 10 клас)

Група С (8 клас)

Група D (6 - 7 клас)

Група E (4 - 5 клас)

Сайт за националните състезания по информатика за ученици