Програмист ще ставам аз!


           
                       XXXVI.  Национална олимпиада
                       по информатика - 2020 година


 
 
 
 
Национален кръг на Националната олимпиада по информатика,
28 юни 2020 г. (неделя)
, 14:00 часа

Съгласно нова заповед на МОН във връзка с извънредната обстановка в страната, Националният кръг на олимпидата по информатика беше проведен в един състезателен ден по региони на 28 юни 2020 г., от 14:00 часа. 

Протоколи за класиране по възрастови групи A, B, C, D, E.
Общо класиране за групи A и B
Разширени национални отбори: старша възраст, младша възраст
Лауреати на Националната олимпиада

Група АB

Задачи: olympiad, incinerator, substrings
Тестове и авторски решения:
olympiad, incinerator, substrings
Събмити на участниците
: AB.zip

Група C

Задачи: segments, perm11, functions
Тестове и авторски решения:
segments, perm11, functions
Събмити на участниците
: C.zip

Група D

Задачи: gcdd, zigzag, scale
Тестове и авторски решения:
gcdd, zigzag, scale
Събмити на участниците
: D.zip

Група E

Задачи: fraction, pairs, border
Тестове и авторски решения:
fraction, pairs, border
Събмити на участниците
: E.zip

 

Заповед на МОН от 02.06.2020 г.
Заповед на МОН от 12.05.2020 г.

Регламент за 2020 г.
Промени в регламента (от 2 юни 2020 г.)
Указание за отговорниците
Приложение 1 към указанието

Списък на учениците, класирани за участие (по градове)

 

 
 
Областен кръг на Националната олимпиада по информатика - 2020 г.
 
Протоколи с окончателните резултатити по групи: A, B, C, D, E.

Състезанието завърши на 15.02.2020 г. в 14:46 с получаване на всичките архиви с работите на състезателите.

Предварителни резултати от проверяващата система: A, B_corr, C, D, E.

Забележка: Поради открити грешни тестове за зад. B3 бе извършено претестване. Новите резулатати и новите тестове са публикувани на мястото на старите.

Теми за възрастовите групи: A, B, C, D, E, ограничения
Всички теми в общ архив.

Тестове и авторски решения: A.zip, B_corr.zip, C.zip, D.zip, E.zip

Сорсове на състезателите.

Поради установено преписване, Националната комисия нулира точките на състезателите със следните инициали:

VYK, DPT от В. Търново и ICS, GAH, NSN от Ловеч за задачa А1 sort
ICS, NSN, GAH от Ловеч за задача A3 winter
AGP, IVD, DSN от Ловеч за задача B1 double
GPG, MSI от Ловеч за задача C1 strip
GIS, KZT от Кърджали и GPG, MSI от Ловеч за задача C2 range
GII, SCR от Ловеч за задача E2 ball

В сайта keleved.com се подържаше оперативна информация по време на състезанието.


Областният кръг
на Националната олимпиада по информатика беше на проведен на 15 февруари 2020 г. (събота) с начало в 9:00 часа, едновременно в цялата страна. Участниците работиха върху теми, съставени от Националната комисия. Решаването на задачите беше без наличие на мрежова среда. След завършване на състезанието проверката ще бъде извършена от Националната комисия чрез проверяваща система.
 

Указание за организаторитe в местата на провеждане
Файлове образци: grad.xls, grad.zip

Преди състезанието учениците трябва да получат разпечатани на хартия условия на задачите и общите ограничения за проверяващата система и за времевите ограничения по задачи. Учениците трябва да са заели работните си места в 8:30 часа на 15 февруари 2020 г. Условията на задачите бяха публикувани в 8:30 часа в деня на състезанието тук (този сайт Инфос) и в сайта http://keleved.com

 

 
Общински кръг на Националната олимпиада по информатика - 2020 г.
 
Първият (общински) кръг на Националната олимпиада по информатика, съгласно календарния план, трябва да бъде проведен от организаторите по места до 11 януари 2020 г. Националната комисия е подготвила примерни теми, които са публикувани тук и в http://keleved.com на 11 януари 2020 г, в 8:30 часа сутринта:
 
Примерни теми за възрастовите групи: A, B, C, D, E.
Всички теми в общ архив.
 
Бележки по условията на задачите:
Задача C2: За втори по големина елемент в редица да се разбира елементът, който заема второ място след сортиране на редицата в низходящ ред. Например в редицата от 5 елемента: 1, 2, 4, 4, 3, вторият по големина елемент има стойност 4.
Задача C3: Ограничението за n да се чете 1 < n < ...
 
Тестове и авторски решения: A.zip, B.zip, C.zip, D.zip, E.zip

Обща бележка при проверка без състезателна система: Времето за работа на програмата на състезателя за успешно преминаване на всеки тест не трябва да надминава около два пъти времето за работа върху най-бавния тест за програмата на автора. На практика това означава, че тестовете за дадените задачи са така подбрани, че времето за работа не трябва да е повече от една или две секунди, даже и за най-бавноработещите компютри.
 
 
Сайт за националните състезания по информатика за ученици