Програмист ще ставам аз!


           
                       XXXVII.  Национална олимпиада
                       по информатика - 2022 година


Национален кръг на Националната олимпиада по информатика, 2022 г.

Официални протоколи:
 
Класиране по групи: ABCDE.
Грамоти за момичета: ABCDE.
Разширени национални отбори: младша възрастстарша възрастмомичета
Лауреати на Националната олимпиада
 
Резултати от проверяващата система за първия състезателен ден: ABCDE.
Резултати от проверяващата систена за втория състезателен ден: ABCDE.
Резултати от проверяващата система за двата състезателни дни: ABCDE
 
Първи ден
Условия на задачите:
 
Тестове и авторски решения:
 
Сорсове на състезателите:
 
Втори ден
Условия на задачите:
Тестове и авторски решения:
Сорсове на състезателите:
 
 
Националният кръг на 38-та Олимпиада по информатика за ученици се провежда от 11 до 13 март 2022 г. Състезанието е в два състезателни дни - събота и неделя. Началото за всеки от двата състезателни дни е в 9:00 часа. Възрастовите групи А и B е с обща тема, която е на нивото на група A. Виртуален домакин е МГ "Гео Милев" - град Плевен.
 
Националният кръг се провежда по области, като учениците се състезават присъствено в училищни зали с квестори. Само в специални единични случаи, след обосновка от отговорниците за провеждането в областта и след разрешение от националната комисия, може да се допусне дистанционно участие на ученик от вкъщи.
 

 

 
 
Областен кръг на Националната олимпиада по информатика, 2022 г.

 
Протоколи за класиране по възрастови групи: ABCDE.
 
Съгласно план-графика на МОН, Областният кръг на Националната олимпиада по информатика се състоя на 5 февруари 2022 г. от 13:00 часа. Състезанието беше проведено чрез централизираната система BOS, подобно на провеждането на националните състезания по информатика през 2021 г.
 
Във всяка област бяха определени един или двама отговорници, с които Националната комисия поддържаше връзка преди и по време на състезанието.
 
Образецът на екселската таблица за списък на участващите състезатели от областта  obrazec.xlsx беше попълнен и изпратен  на председателя на Националната комисия в срок до 31 януари 2022 г.

Писмо от МОН с разрешение за дистанционно провеждане
Регламент на Националната олимпиада по информатика

Указание за отговорниците по регионите
Приложение 1 за ограничаване достъпа до интернет чрез рутер или за 
Linux
Приложение 2 за ограничаване достъпа на компютър с 
Windows
Указание за състезателя за системата BOS при работа от училищна зала

Инструкции за състезателите, участващи от вкъщи:
Правила за работа от вкъщи
Указание за системата 
BOS при работа от вкъщи

В петък, 4 февруари 2022 г. от 13:00 до 15:00 часа беше проведено кратко тренировъчно състезание:

Архиви със задачите: ABCDE.
Резултати от проверяващата система: ABCDE.
Сорсове на състезателите: ABCDE.

Подробни резултати от Областния кръг:

От проверяващата система: ABCDE.
Сорсове на участниците: ABCDE.

Условия на задачите:

A1A2A3,
B1B2B3,
C1C2C3,
D1D2D3,
E1E2E3

Тестове и авторски решения:

A1A2A3,
B1B2B3,
C1, C2C3,
D1D2D3,
E1E2E3

 
 
Общински кръг на Националната олимпиада по информатика, 2022 г.
 
 
Примерни теми по възрастови групи: A.pdfB.pdfC.pdfD.pdfE.pdf
 
Тестове и авторски решения:
 
 
Съгласно план-графика на МОН, Общинският кръг на Националната олимпиада по информатика трябва да бъде проведен до 9 януари 2022 г. и съгласно изискванията на МОН, се провежда присъствено в училищата.
 
Националната комисия публикува тук (и в сайта keleved.com) в 8:30 часа на 9 януари 2022 г. (неделя) примерните теми за общинския кръг. Тези училищни комисии, които ще ползват публикуваните тук теми, трябва да организират общинския кръг да започне точно в указания час и ден. Всяка училищна комисия има правото да избере начина и времето на провеждането (да е до 9 януари 2022 г.) и провеждането да е съобразено със заповедите на МОН и на Министерството на здравеопазването.
 

Регламент на Националната олимпиада по информатика

 

Сайт за националните състезания по информатика за ученици