Програмист ще ставам аз!


           
                       Национална олимпиада
                       по информатика - 2023 година


 

Национален кръг на Националната олимпиада по информатика,
София, 10 - 12 март 202
3 година

Резултати от проверяващата система за ден 1:  AB, C, D, E.
Резултати от проверяващата система за ден 2:  AB, C, D, E.

Протоколи: A, B, C, D, E
Протоколи момичета: A, B, C, D, E
Общо класиране:
AB, AB момичета
Разширени отбори: старши, момичета, младши

Лауреати

Група АB - ден 1
Задачи: A1_square_free, A2_pravetz, A3_sums
Тестове и авторски решения: A1_square_free, A2_pravetz, A3_sums
Събмити на състезателите

Група C - ден 1
Задачи: C1_skobi, C2_optimize, C3_binary
Тестове и авторски решения: C1_skobi, C2_optimize, C3_binary
Събмити на състезателите

Група D - ден 1
Задачи: D1_wall, D2_brackets, D3_escape
Тестове и авторски решения: D1_wall, D2_brackets, D3_escape
Събмити на състезателите

Група E - ден 1
Задачи: E1_towers, E2_painting, E3_divs
Тестове и авторски решения: E1_towers, E2_painting, E3_divs
Събмити на състезателите

Група АB - ден
2
Задачи: A4_path, A5_graph, A6_crption
Тестове и авторски решения: A4_path, A5_graph, A6_crption
Събмити на състезателите

Група C - ден
2
Задачи: C4_strcnt, C5_gateways, C6_travelling
Тестове и авторски решения: C4_strcnt, C5_gateways, C6_travelling
Събмити на състезателите

Група D - ден
2
Задачи: D4_nice, D5_sightseeing, D6_snake
Тестове и авторски решения: D4_nice, D5_sightseeing, D6_snake
Събмити на състезателите

Група E - ден
2
Задачи: E4_Mu2Add, E5_row, E6_skycraper
Тестове и авторски решения: E4_Mu2Add, E5_row, E6_skycraper
Събмити на състезателите
 

Националният кръг беше проведен в София с два състезателни дни на 11 март (събота) и 12 март (неделя). Училище-домакин е Софийската математическа гимназия.

Съобщение: Състезанието и за двата състезателни дни започва в 8:30 часа.

Списък на класираните ученици
Предварителна програма
Регламент на Олимпиадата по информатика

Разпределение на състезателите по зали и работни места
Инструкция за състезателя и за квестора

 

Областен кръг на Националната олимпиада по информатика,
4 февруари 202
3 година

Протоколи за класиране: A, B, C, D, E.

Резултати от проверяващата система: A, B, C, D, E.

Група А
Задачи:
A1_common, A2_ranking, A3_train
Тестове и авторски решения:
A1_common, A2_ranking, A3_train
Събмити на състезателите

Група B
Задачи: B1_sum, B2_min, B3_highways
Тестове и авторски решения: B1_sum, B2_min, B3_highways
Събмити на състезателите

Група C
Задачи: C1_alternative, C2_mindiff, C3_sequences
Тестове и авторски решения: C1_alternative, C2_mindiff, C3_sequences
Събмити на състезателите

Група D
Задачи: D1_brackets, D2_minesweeper, D3_red
Тестове и авторски решения: D1_brackets, D2_minesweeper, D3_red
Събмити на състезателите

Група E
Задачи: E1_guessn, E2_norepeats, E3_tasks
Тестове и авторски решения: E1_guessn, E2_norepeats, E3_tasks
Събмити на състезателите


Съгласно план-графика на МОН, Областният кръг на Националната олимпиада по информатика беше проведен на 4 февруари 2023 г. с начало 9:00 часа. Състезанието беше организирано по региони в определени училища-координатори едновременно в цялата страна. Учениците работят в контролирана среда с наличие на квестори. Националната комисия поддържа компютърна проверяваща система, чрез която всеки състезател изпраща своите решения по време на състезанието. Комуникацията с тази система става чрез интернет, като областните комисии трябва задължително да осигурят достъп от компютрите на състезателите само до определени IP-адреси. Националната комисия подготвя темите за областния кръг, които стават достъпни за състезателите чрез компютърната система за дистанционно провеждане на състезанието.

Регламент на Олимпиадата по информатика
Указания за отговорниците по регионите
Приложение 1. Образец на таблица със списък на състезателите от регион (.xlsx)
Приложение 2. Инструкция за ограничаване достъпа до интернет

 

Общински кръг на Националната олимпиада по информатика,
7 януари 202
3 година

Теми, подготвени от Националната комисия temi_NOI_1_2023.zip

Тестове и авторски решения: A, B, C, D, E.

Съгласно план-графика на МОН, Общинският кръг на Националната олимпиада по информатика трябва да бъде проведен до 7 януари 2023 г.

Националната комисия публикува тук (и в сайта
keleved.com) в 8:30 часа на 7 януари 2023 г. (събота) примерните теми за общинския кръг. Тези училищни комисии, които ще ползват публикуваните тук теми, трябва да организират общинския кръг да започне точно в указания час и ден. Всяка училищна комисия има правото да избере начина и времето на провеждането и след това да направи класиране и списък на допуснатите участници за следващия кръг. Времето за провеждане трябва да бъде не по-късно от 7 януари 2023 г. и провеждането да е съобразено с регламента на Олимпиадата по информатика.

По решение на училищната комисия, тя може да ползва компютърна проверяваща система, която се осигурява от Националната комисия.  Редът за ползване на тази система ще бъде съобщен до 14 декември за училищните комисии, които ще провеждат състезанието извън София.
 

Регламент на Олимпиадата по информатика
Провеждане на Общинския кръг в София

 

 

 

Сайт за националните състезания по информатика за ученици