Програмист ще ставам аз!


IX. Национална школа по информатика
Бургас, 20 - 27 септември 2008 г.

Домакин на школата - Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Програма на школата
Конспекти за входно ниво
Списък на учениците, участвали в школата

Разработки на преподаватели от школата

Резултати от проведените входни нива

Контролни състезания за 6 клас

Контролно състезание № 1

Контролно състезание № 2

Контролни състезания за 7 клас

Контролно състезание № 1

Контролно състезание № 2

Контролни състезания за 8 клас

Контролно състезание № 1

Контролно състезание № 2

Контролни състезания за 9 клас

Контролно състезание № 1

Контролно състезание № 2

Контролни състезания за група X

Контролно състезание № 1

Контролно състезание № 2

Контролни състезания за група Y

Контролно състезание № 1

Контролно състезание № 2

Отборно състезание
Сайт за националните състезания по информатика за ученици